Bartele leidsters geven zelf voorstelling, beter voor creativiteit!


Onze leidsters geven zelf poppenkast voorstelling!

Onze leidsters geven zelf poppenkast voorstelling!

Creativiteit op kinderdagverblijf centraal

Creativiteit van kinderen ondersteunen en bevorderen is van kritiek belang voor de ontwikkeling van sociaal inlevende, goed in hun vel zittende en ondernemende kinderen. De ontwikkeling van creativiteit op Kinderdagverblijf Bartele te Amsterdam is daarom een van onze centrale ontwikkelpeilers.

Daartoe hebben we in het verleden regelmatig creatieve experts van buiten ingehuurd, bijv. voor muziek of een poppenkastvoorstelling!

Kinderen leven zich meer in als hun eigen leidsters creatief zijn!

Onze leidsters zijn zo creatief dat we dus geen externen hoeven in te huren!

Onze leidsters zijn zo creatief dat we dus geen externen hoeven in te huren!

Wat bleek! Een belangrijk deel van de kleine kinderen moet meestal best lang wennen aan de volwassene die zoiets moois komt aanbieden. Dit betekent dat veel kinderen (een aanmerkelijk deel van de tijd) zich niet echt kunnen overgeven aan wat er geboden wordt. Zij kennen de aanbieder niet en moeten daarom eerst wennen, dat maakt zoiets minder effectief. We hebben hier echt met een hele jonge doelgroep van doen.

Kinderen blijken zich veel meer over te geven aan de voorstelling als het door onze eigen medewerkers wordt gedaan! En als onze leidsters dit kunnen en leren doen, kan het ook vaker gedaan voor de kinderen. Kortom, alleen maar winst! Een bijkomend voordeel is dat dit de kosten niet opdrijft, waardoor we de prijs aantrekkelijk kunnen houden. Nieuwsgierig, vraag een rondleiding!

Creatieve leidsters doen goed volgen!

Leidsters maken muziek met kinderen

Leidsters maken muziek met kinderen

Een ander voordeel is dat het onze leidsters stimuleert zich in hun eigen fantasie te ontwikkelen. Zo kunnen ze blijvend een begeleider zijn voor de ontwikkeling van creativiteit op kinderdagverblijf Bartele. Vaak nemen ze in het fantasie spel natuurlijk ook morele aspecten mee voor de morele vorming, ingebed in een mooi verhaal.

Deze potentie van leidsters volgt als eerste vanuit hun liefde voor kinderen, wat bovenaan staat in ons kwaliteitsbeleid.

 

 

Jong en oud planten samen op kinderdagverblijfDeze creativiteit stopt dus niet bij het spelen van een poppenspel, maar geld dus ook voor het maken van muziek van leidsters met kinderen!

En het leren planten van plantjes met kinderen!

De bevordering van een onderzoekende geest staat niet alleen centraal in onze activiteiten, alsook in het aanbod van speelgoed, maar vooral ook in onze ruimteinrichting. De ruimte wordt niet voor niets de derde pedagoog genoemd! Dat laat zien hoe Bartele brede ontwikkeling echt serieus neemt.

 

 

Beweging kun je ook onderzoeken!

En het leren van basale onderzoeksvaardigheden, zoals het waarnemen en interpreteren van wat een schaduw is door het dansen met hun eigen schaduw en erover praten!

Creativiteit op kinderdagverblijf = spelenderwijs ontdekken en onderzoeken

Spelenderwijs ontdekken van hoe een schaduw werkt, onderzoeken op kinderdagverblijf

De aanwezigheid van kwalitatief goede leidsters die zelf creatieve activiteiten met kinderen doen is dus niet alleen goedkoper, maar vooral leuker en effectiever!