Uniek kwaliteitsbeleid


Uniek kwaliteitsbeleid creche in Amsterdam Zuid

Bartele is een creche in Amsterdam Zuid met een uniek kwaliteitsbeleid. Met 18 jaar ervaring in het realiseren van goede kinderopvang in Amsterdam zuid, kunnen de peilers van onze kwaliteit samengevat worden in 5 aspecten: Dartelen in Bartele stadsblad amsterdam kinderopvang, crèche in amsterdam
1) Kwaliteit van personeel;
2) Een stimulerend pedagogisch kader en beleid;
3) Veiligheids- en gezondheidsbeleid;
4) Daadkrachtig organisatiebeleid en
5) Spiegeling aan externe toetsing.

Kwaliteit van personeel

 • Bartele hanteert een zware selectieprocedure voor personeel. Voor ons het centrale middel van kwaliteitsbeleid voor goede kinderopvang. Welke andere methode je ook hanteert, als bij een leidster de liefde voor kinderen niet voorop staat en de professionele inzet om dat morgen beter te doen, kun je van allerlei scholing volgen maar is dit toch niet je plek.
 • Naast deze basis zijn de aanvullende kwaliteiten binnen een team belangrijk. Niet ieder communiceert bijv. even onderhoudend met ouders, maar ieder heeft weer andere belangrijke kwaliteiten in een team. 
 • Voor het realiseren van goede kinderopvang, als invulling van het pedagogisch beleid, hanteert Bartele een 5-tal kern beroepscompetenties. Deze zijn in beginners en expert gedrag beschreven op meerdere aspecten per competentie. Hierdoor hebben leidster meer houvast bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en die van kinderen.

Pedagogisch beleid en ontwikkeling voor goede kinderopvang

 • kwaliteitsbeleid kinderdagverblijfHet pedagogisch beleid van Bartele komt duidelijk tot uiting in onze unieke inrichting en ruimte-indeling. De ruimte als derde pedagoog (naast medewerker en ouder) staat bij Bartele prominent in het kwaliteitsbeleid.
 • Bartele heeft een ambitieus pedagogisch beleidsplan voor goede kinderopvang. Hierin onderscheiden wij vier ontwikkeldomeinen die houvast bieden voor het realiseren van een brede ontwikkeling van kinderen, die perspectief bieden voor een rijke leeromgeving en omgang met kinderen om aan hen mee te geven, indachtig de Friese herkomst van het woord Bartele: het trekken van een vore in de aarde (een gat in de grond) zodat zaadjes gezaaid kunnen worden.
 • Bartele houd wetenschappelijke ontwikkelingen rond pedagogie en ontwikkeling in de gaten om goede kinderopvang te realiseren en verbind het pedagogisch beleidsplan hiermee. Een aardig voorbeeld is bijv. het belang van vrij spel. Het ene onderzoek laat bijv. zien hoe leidsters de taalontwikkeling kunnen bevorderen door niet zozeer alles te vertellen, maar door vooral goede vragen te stellen, het andere onderzoek toont aan dat kinderen bij vrij spel bijv. een rijker taalgebruik hanteren dan wanneer ze begeleid worden, beiden doen er dus toe.  
 • De brede visie op ontwikkeling komt tot uiting in het levensboek , dit is een portfolio boek wat wij van ieder kind maken en bijhouden, met daarin observaties, tekeningen, foto’s en dergelijke, en een mooie grondslag is voor een kind-ouder gesprek. Bij vertrek krijgt iedere ouder dit mee. 

Veiligheids- & gezondheidsbeleid 

 • Bartele hanteert voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid de risico-inventarisatie zoals die landelijk voor de kinderopvang is ontwikkeld. Risico-monitor.nl biedt een nauwgezette mogelijkheid om risico’s in beeld te brengen en te beheersen op de Bartele crèche in Amsterdam. Helaas is het wel zo dat het invullen en controleren hiervan veel werk kost (een relevant verbeterpunt). Soms vergeet je dan wat om iets te updaten, en dan krijgen we dat gelukkig alsnog te horen van de inspectie! Wij blijven echter gewoon ook met onze eigen ogen kijken naar risico’s, dus als er wat mis is kijken we of we dat direct die week kunnen aanpakken, en wachten niet totdat het in de rie ook als actie is opgeschreven. In de regel worden er elke maand klussen gedaan. 
 • Bartele heeft een gebruiksvergunning

  Kunstzinnige en brandvertragende plafond elementen (in de wolkenruimte).

  voor de brandveiligheid. Ook al is Bartele klein, toch hebben wij een brandmeld installatie met directe automatische doormelding. Dat is de hoogste veiligheid die geboden kan worden. 

 • Een teamlid onderhoud de klussenlijst, en geeft deze door aan de klusmanager. De klusmanager is de eigenaar die dagelijks met de groepsapp contact onderhoud met het team. Omdat in Bartele veel maatwerk is geïnvesteerd, passen wij regelmatig met onze klusjesman de zaken zelf aan. Circa 10 x per jaar vinden er daarom klussenweekeinden plaats, al dan niet volgend uit de rie.
 • Er wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout en katoen. Ook de schoonmaakmiddelen zijn biologisch. Veel risico’s worden door het beleid gereduceerd. Maar sommige risico’s vinden we pedagogisch juist wel okay. Zoals hoekjes met trapjes en overgangen in de groep en daarmee verbonden valrisico’s. Dat vinden we belangrijk, want zonder weerstand geen ontwikkeling! Meer over het veiligheidsbeleid vind u hier. 

De risico-inventarisatie van de kinderopvang

 • Bartele werkt met risico-monitor.nl. Door de verantwoordelijke medewerker hiervoor wordt de risico-inventarisatie jaarlijks integraal doorgenomen, zonodig bijgestaan door een collega en/of houder. Op basis hiervan worden maatregelen gepland/genomen, die samen het plan van aanpak vormen. Sommige maatregelen worden voor de toepassing opgenomen of verduidelijkt in een verzameling werkinstructies, en/of in een protocol voor een bepaald doel. De inhoud en actualiteit van de rie is regelmatig onderwerp van gesprek van de bespreking van het team zodat deze echt van en voor hun is. Dagelijks hebben zij namelijk de zorg voor de veiligheid en gezondheid en wordt daarover onderling overlegd. Selectief vind 4 tot 6 x per jaar een actualisering plaats op basis van de huidige situatie, m.n. voor dringende klussen. De rie is voor de oc ter inzage en zij zijn vrij om de leiding hierin advies te geven. Tips voor verbetering van ouders worden altijd door de medewerkers besproken.

Organisatiebeleid borgt kwaliteitsbeleid

 • Beleidsmakers in spe

  Bartele heeft een zelfsturend team, dat is de basis van ons kwaliteitsbeleid. Het is daarmee een van de voorlopers als crèche in Amsterdam zuid hiermee, ofschoon pas na lange voorbereiding geïmplementeerd. Zo hebben ouders direct contact met de verantwoordelijken, en kan het team inspringen op elke situatie. Het zelfsturende team kan beschikken over directe ondersteuning van de houder, CDK en coaching. Er is scholing zowel op groepsniveau als ruimte voor scholing op individueel niveau.

 • Om kleine vestigingen als die van Bartele te kunnen runnen heeft Bartele meegewerkt aan de oprichting van CDK, Coöperatie Dienstverlening Kinderopvang. Voordeel hiervan is dat wanneer nodig overheadstaken met hun hulp beter gedaan kunnen worden. Ook levert dit een deskundig oog op die helpt om te werken aan een goed kinderdagverblijf. CDK biedt bijv. externe coaching en/of governance advisering.

Toetsing en inspectie 

Als bevlogen organisatie wil je kwaliteit realiseren. Bij dit kwaliteitsbeleid kan toetsing door en verantwoording aan de inspectie helpen. Het beleid wordt op een select maar uitgebreid aantal onderdelen getoetst door de inspectie. Een inspectierapport benutten we als een spiegel voor onze organisatie. Elk inspectieonderzoek wordt geëvalueerd op verbeterpunten die direct worden aangepakt. Opvallend aan inspectierapporten over Bartele over langere tijd is: De zichtbaarheid van de pedagogische kwaliteit op de werkvloer, en de zichtbare vertaling van het pedagogisch beleid in de praktijk. 

Het laatste rapport voor Bartele vind u hier. Omtrent de laatste rapporten valt het volgende te zeggen: Het rapport van begin 2017 bevatte enkele kleine onregelmatigheden die op zichzelf geen onvoldoende vormden maar in samenhang wel, zonde dus en hebben we direct opgelost natuurlijk. Het rapport van 2016 bevat geen enkele onvoldoende, dat van 2015 een enkele onvoldoende gerelateerd aan dat het nieuwe speelhuis ten tijde van de inspectie nog niet gecertificeerd was en het rapport van 2014 kende een onvoldoende omdat het protocol achterwacht nog niet aangepast was voor een organisatieverandering die enkele dagen ervoor was ingevoerd. Heeft u een vraag hierover? Stelt u ons deze gerust. 

Klachtenbeleid

goede kinderopvang in amsterdam, goed kinderdagverblijf

Uitproberen mag, ook als je nog klein bent!

Ouders vertrouwen hun kinderen elke dag toe aan Bartele. Sinds 1999 is tegen Bartele een klacht ingediend bij de externe klachtencommissie. Een ieder kan ten allen tijde zich direct wenden tot de externe klachtencommissie. Echter, ook de externe klachtencommissie stelt wel op prijs dat u de zaak eerst intern een kans heeft gegeven, mocht u dit niet doen kan de klacht extern niet ontvankelijk worden verklaard. Dat is ook om processuele redenen van belang, omdat zowel medewerkers als klager er baat bij heeft als men eerst de klacht onderling oplost. Levert dat niets op, stapt u dan naar de medewerker verantwoordelijk voor klachtenafhandeling of de houder. De oudercommissie is in principe niet bedoeld om klachten te behandelen. Maar denkt u dat het een klacht is die boven de individuele behandeling of omgang met uw kind uitgaat meld u dit dan gerust bij de oudercommissie. Zij kunnen dan met een luisterend oog met u meekijken en ons kritisch bevragen/volgen.

Heeft u nadere vragen, zorgen of interesse? Dan staan wij u gaarne te woord!