Biologisch kinderdagverblijf, gezonde creche


Biologisch kinderdagverblijf sinds 1999

Bartele is sinds 1999 een biologisch kinderdagverblijf, een van de eerste creche in amsterdam hiermee. Biologisch eten bevat o.m. minder additieven en zouten, wordt gemaakt zonder bestrijdingsmiddelen. Biologische voeding is bovenal ook beter voor de natuur en dierenwereld. En daarmee ook voor onze toekomst, en vooral ook die van onze kinderen. Op basis van de wens van ouders is dit uitgebreid met biologisch warme maaltijden overdag, maar er kan ook nog gewoon een belegde boterham gegeten worden.

eerste biologisch kinderdagverblijf amsterdam

Biologische voeding op kinderdagverblijf

Biologische creche in amsterdam voor basis & variatie

Kinderdagverblijf Bartele hanteert biologische voeding en drinken als een van haar kernpeilers. Van de waarde van biologische voeding wijkt Bartele niet af, ook niet als het even economisch minder gaat. De waarde die wij hechten aan duurzaam omgaan met onze omgeving gebeurt dus niet alleen aan de voorkant, maar ook de achterkant, doordat wij zoveel mogelijk werken met ecologische schoonmaakmiddelen.

Biologisch kinderdagverblijf amsterdam, dagelijkse standaard, dagelijkse variatie

Biologisch eten in kinderopvang op Kinderdagverblijf Bartele. Dagelijkse standaard, dagelijkse variatie

Duurzaam omgaan met voeding houdt ook in bewust kiezen voor variatie. Bewust kiezen om wat je eet betekent afwegen tussen vers en niet vers, uit de omgeving of van veraf, dierlijke eiwitten of plantaardige, wel/niet suikerhoudend etc. Van suikerproducten weten we namelijk uit ervaring – wat door divers onderzoek is bevestigd – dat kinderen dan al snel druk kunnen worden. Voor op het brood is er dan ook een verscheidenheid aan keuze met geen of niet teveel suiker. Ook wordt er geen vlees geserveerd, jonge kinderen hebben dat nog niet nodig, maar wel eiwitrijke vervangers. Tevens wordt er ook veel fruit geserveerd, zowel vers als gedroogd (zie plaatje).

Babyvoeding is helaas niet altijd biologisch en wordt in overleg met ouders toegediend!

Van plofkip naar plofgroente: biologisch eten is meer dan gifvrij eten

Biologisch kinderdagverblijf voor gezonde voeding, gezond lichaam!

Gezonde voeding, gezond lichaam!

Een ieder weet wel dat bij de reguliere teelt diverse middelen worden gebruikt om risico’s van ziekten te bestrijden en de groei van het te oogsten element van de plant te verhogen.

De risico’s op ziekten zijn bij reguliere, intensieve landbouw ook groter omdat de biodiversiteit lager is, waardoor er minder natuurlijke weerstand is. Bij onderzoek van producten van intensieve veeteelt zijn er vaak dan ook resten van bestrijdingsmiddelen gevonden die meer landbouwgif bevatten dan de toelaatbare norm voor kinderen. Dat is op zich al reden genoeg om biologisch te eten.

Maar wij doen dit eigenlijk om een andere, bredere reden. Het fenomeen van de plofkip maakt aardig duidelijk waar onze huidige industriële voeding voor staat. Dit stopt dus ook niet bij de plofkip. Een mooi illustratief onderzoek dat de groei van een krop sla uit intensieve landbouw versus biologische landbouw met elkaar vergeleek van het Louis Bolk Instituut vormde hiervoor een prachtige illustratie:

biologisch kinderdagverblijf Bartele, creche in amsterdam zuid

Biologisch eten op kinderdagverblijf Bartele, standaard sinds 1999!

Biologische voeding: gericht op het hele organisme, tot het einde!

Terwijl op het oogstmoment producten van de intensieve landbouw er mooier en voller uit zien (afgezien van de smaak, zie bijv. het watergehalte van de beroemde Nederlandse stoplicht paprika’s) in tegenstelling tot biologische producten, bleek deze krop sla na het oogstmoment veel blad te zetten en binnen korte tijd te gaan rotten en uiteen te vallen. De biologische sla daarentegen groeit na het oogstmoment nog even door, maakt voedzame stengels en levert een pracht aan stralende bloemetjes. Ook dieren weten bij proeven vaak uitstekend blind te kiezen voor een biologisch product.

In de intensieve landbouw worden allerlei maatregelen genomen om tot een prachtig en massa houdend oogstproduct te komen, van selectie van zaden met rechte en glansvolle producten (een kromme komkommer mag bijv. niet meer) die een zo groot mogelijk volume hebben. Dit leidt net zoals een plofkip dus tot plof groente. Als biologische creche in Amsterdam staan wij voor deze waarde in de praktijk, niet als levensovertuiging of als criterium voor onze ouders, meer dan de helft van onze ouders biedt hun kinderen geen biologische voeding. Het kost meer, soms veel meer, en lang niet alle supermarkten bieden helaas voldoende en/of gevarieerd aanbod.