Kernwaarden Bartele


Kernwaarden kindvriendelijk kinderdagverblijf!

Het kind centraal in creche in amsterdam zuid

Het kind centraal

De kernwaarden beschrijven waarden die het handelen van deze crèche in amsterdam zuid beschrijven waarin wij ons als kindvriendelijk kinderdagverblijf herkennen. Deze zijn voor Bartele richtinggevend!

Kindvriendelijk = het kind centraal, liefde voor kinderen

Dat is voor ons de kern van een kindvriendelijk kinderdagverblijf. Medewerkers hebben een dienstbare houding. Onze leidsters zijn er voor de kinderen, alles eromheen is daarvan een afgeleide.

Kindvriendelijk kinderdagverblijf amsterdam - Inlevings- en verbeeldingsvermogenAuthenticiteit

Authentieke leidsters zijn pedagogisch medewerkers die zich niet anders voor doen dan ze zijn. Dat vraagt zelfvertrouwen en innerlijke rust. Dit zorgt ervoor dat we open kunnen staan voor kinderen, voor een kindvriendelijk kinderdagverblijf, en maakt pas echt contact mogelijk tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders. Ook als een leidster misschien niet de beste is in het praten met volwassenen. Wij zien dit als een cruciale voorwaarde zodat kinderen kunnen worden wie ze zijn en willen worden.

Samen bereik je meer, zeker vanuit authenticiteit in deze creche in amsterdam zuidolgenInlevings- en verbeeldingsvermogen

De wereld van kinderen is anders als die van volwassenen. Ook al kunnen kinderen de gemoedstoestand van volwassenen soms veel beter inschatten als we veronderstellen!

Leidsters kunnen zich identificeren met de beleving van kinderen, en actief improviserend meespelend met kinderen waardoor kinderen kunnen groeien in hun begrip voor de wereld. 

Kunnen inleven is aandachtig kunnen waarnemen, en verbeelding is de basis voor creativiteit en initiatiefvermogen.

Vertrouwen kindvriendelijke creche amsterdam in zuidin dat je samen meer bereikt dan alleen

Vertrouwen in elkaars committment vanuit ieders mogelijkheden is daarvoor een voorwaarde.

Respect en interesse voor de diversiteit van medewerkers, kinderen en ouders, als ook het benutten van die diversiteit voor elkaars ontwikkeling zien wij als de basis voor een professionele crèche rond kinderen. Medewerkers en ouders dan ook makkelijker tot initiatieven.

Betekenis voor Bartele, crèche in Amsterdam Zuid

De kernwaarden van Bartele kun je ook als volgt vergelijken: vertrouwen als de brandstof, interesse (kind centraal) als voertuig, inleving en creativiteit als de stuurder en diversiteit in mensen en hun ontwikkelmogelijkheden (het gevolg van authenticiteit) als de routekaart.

Wanneer de waarden en normen werkelijk worden voorgeleefd, ook tussen leidsters en ouders, hoe kort het contact bij ophalen en brengen ook kan zijn, kunnen kinderen zich hieraan optrekken en vertrouwen hebben in hun toekomst en socialisatie.

De kernwaarden van deze creche Amsterdam Zuid zijn op zichzelf kwaliteiten van de leidsters die centraal staan in de werving en selectie van medewerkers. Daarmee is het ook een kwaliteitscriterium. In het pedagogisch beleidsplan zijn deze verder uitgewerkt in kwaliteitsindicatoren.