Dagindeling


Dagindeling Kinderdagverblijf Bartele

Flexibiliteit van leidsters vinden wij erg belangrijk. Het geeft hen de mogelijkheid mee te kunnen bewegen met wat kinderen beleven en inbrengen, zodat kinderen zich echt gekend voelen.

Naast flexibiliteit is een basisritme echter evenzo belangrijk voor kinderen. Dat begint met een goede dagindeling. Juist in deze prilste jaren van ontwikkeling is het erg belangrijk voor kinderen om houvast te hebben aan een vast ritme, dat bevordert hun hechting en vertrouwen omdat ze het herkennen en houvast aan beleven. Ditzelfde fenomeen is ook te zien in hoe kinderen naar een sprookje kijken wat ze al eerder gehoord hebben. Het blijft voor volwassenen soms merkwaardig dat veel kinderen dat een sprookje al kennen nog vele malen opnieuw wil horen, maar de ontwikkeling van kinderen is nu eenmaal anders als die van volwassenen.

Dagindeling, elke dag iets creatiefs!

Leidsters die muziek met kinderen!

In deze eerste jaren wordt de basis gelegd van de gehele ontwikkeling in meerdere opzichten (fysiek, immuniteit, zielsmatig, sociaal, waarnemen). Dat is zo nieuw allemaal dat een aantal vaste ankerpunten belangrijk zijn, en daarom ook vast belevenissen zoals een herkenbare dagindeling en vaste rituelen (zoals elk kind ook weer zijn favoriete sprookje heeft!)

De standaard dagindeling ziet er als volgt uit:

Tijd:             Activiteit:

7.45 – 9.30    Ontvangst kinderen; vrij spelen

9.30 – 10.15   Fruit eten en wat te drinken wc–ronde/ verschonen & gezamenlijk opruimen

10.15 – 11.30   Grote/ kleine groepsactiviteit

11.30 – 12.45   Lunch: Opruimen, wc–ronde, broodmaaltijd, tanden poetsen,

12.45 – 15.00  Rust: Slapen of rustig wat voor zichzelf doen,

15.00 – 15.30  Uit bed halen & verschonen

15.30 – 15.45   Eten en drinken, thee met rijstewafel en beleg.  

15.45 – 17.00  Vrij spelen (hoeken) of activiteit (individueel dan wel samen)

17.00 – 17.15   Verschonen, grote kindjes gaan plassen.

17.15 – 17.30   Soepstengel eten en bij behoefte nog wat drinken.  

17.30 – 18.15   Rustige activiteit aan tafel, zoals puzzelen of tekenen.