Uitjes en feesten


Uitjes voor kinderen zijn er in verschillende vormen. Van het dagelijkse buitenspelen tot de wekelijkse wandeling in de buurt. Van meeleven met de seizoenen tot feesten met ouders zoals Sinterklaas in de kinderopvang!

Meeleven met de seizoenen

Seizoenstafel

Seizoenstafel

Het meeleven met de seizoenen vinden wij belangrijk. Omdat de seizoenen ons een natuurlijk ritme voorleven. Bovendien kunnen kinderen heerlijk genieten van alles wat bloeit en groeit, hun woordenschat vergroten en leren begrijpen hoe de natuur werkt en daar verwondering en schoonheid voor leren voelen. En vooral voor kinderen die van fysiek leren houden (veel jongetjes natuurlijk), van alles uitproberen natuurlijk.

Uitjes met ouders

Af en toe is het tijd voor een uitje. Soms doen wij ook uitjes met ouders en kinderen! Dat kan ook op initiatief van ouders, bijv. een zomerfeest. 

De kinderen vinden dat heel leuk!

Op stap in Artis

Op stap in Artis

Feesten met ouders

Zo af en toe zijn er feesten of vieringen. De bijdrage van ouders daarbij wordt erg op prijs gesteld. Vaak organiseren de ouders ook in gezamenlijkheid een feest, zoals afgelopen jaar nog met een zomerfeest. Dat vinden de kinderen en leidsters heel fijn.

Bij de jaarfeesten zoals kerst en Sinterklaas (anderen willen we nog vaker gaan oppakken) spelen ouders vaak een belangrijke rol. Zo wordt Sint bijna altijd door een ouder gespeeld. De eigen kinderen merken daar echt niets van. Onze Pieterman wordt vaak door een invalkracht, medewerker of andere relatie gespeeld. De cadeautjes zijn dan vaak een verzameling van cadeautjes van ouders voor hun kinderen en van Bartele zelf voor de groepen en soms ook de kinderen. Wij vragen daarbij aan ouders om niet meer als bijv. 5 euro uit te geven. Omdat als het ene kindje een heel duur cadeau krijgt en een ander niet, dat toch wel een beetje onnodig sneu is.

Zomerfeest met ouders, meeleven met seizoenen

Zomerfeest met ouders

Beide Barteles hebben genoeg ruimte voor een feestelijke bijeenkomst van ouders, kinderen en leidsters. Omdat Bartele dicht in de buurt van verschillende parken ligt maken we daar in de zomer goed gebruik van, ook voor een gezamenlijk zomerfeest bijv.

Sinterklaas in de kinderopvang en zijn helper

Sinds 1999 organiseert Bartele de invulling van Zwarte Piet anders. Wij zeggen overigens bewust Pieterman, of meer inhoudelijk, Narrepiet. Niet zozeer omdat we het zwarte element politiek incorrect vinden, dat is wel een aanleiding geweest om naar een andere invulling te kijken maar niet de reden voor de wijziging en de inhoud van de wijziging. De reden voor de andere invulling is dat de huidige Zwarte Piet te weinig intrinsieke waarden meer vertegenwoordigt in onze ogen, en dat vinden wij vanuit het perspectief van authenticiteit en samen leven van groot belang. Door de commercialisering en oppervlakkige invulling met meligheid, soms zelfs domheid en nadruk op snoepjes uitdelen en onduidelijke invulling qua herkomst is hij minder een personificatie van een helper van Sinterklaas waar je tegen op kunt kijken. Met een Pieterman als narre piet hopen we beter recht te doen aan de mooiste aspecten van de knecht van Sinterklaas voor deze tijd!

Sinterklaas & narrepiet in plaats van zwarte piet

Sinterklaas & (Narre)Piet!

Narrepiet in plaats van Zwarte Piet

Ons inziens ligt die betekenis vooral in twee centrale elementen: De Pieterman die je kan verrassen, bijv. met mooie surprises. En de Pieterman die kan lachen om jou. Een Pieterman die alle hoekjes van je ziel kent en je met je zelf kan confronteren, steels en met humor. Dat is wat wij van Piet vooral meenemen in de Sinterklaas gedichten. Dat was ook de cruciale functie van de nar vroeger aan de hoven, om met steelse humor belangrijke zaken aan de orde te stellen die anders niet besproken hadden kunnen worden. Zo vormt hij een ware counterpart van de wijze rustige Sint.