Organisatie: zelfsturend team


Zelfsturend team: ervaren, geïnspireerd en professioneel

Bartele staat qua letterlijke betekenis van de naam (Fries voor vore trekken in de aard), als uitdrukking van doel en organisatie, voor het ondersteunen van kinderen zodat ze tot bloei komen. Zelfredzaamheid is daarbij een centrale waarde. Daarom bestaat de organisatie van Bartele uit een zelfsturend team. Deze goede leidsters vormen een voorbeeld van zelfredzaamheid, die elkaar onderling aanvullen, want niemand kan alles!

Het zelfsturende team wordt gevormd door: Aga, Hadiyatou, Hayat en Laudine. Deze goede leidsters hebben allen een contract voor onbepaalde tijd en hebben samen 30 jaar werkervaring bij Bartele. Zij worden ondersteund door twee vaste invalkrachten, Maxine en Lucie.

Zelfsturend team, goede leidsters kinderdagverblijf Amterdam vlnr: Hayat, Hadi, Aga & Laudine

Zelfsturend team, vlnr: Hayat, Hadi, Aga & Laudine

Aga draagt samen met de andere leidsters zorg voor het pedagogisch beleid, is zorgcoördinator en verzorgt de ronleidingen, bij haar verhindering worden deze door Marian Jones, de houder gegeven. Hayat draagt zorg voor het het rooster. Hadiyatou draagt zorg voor de inkopen en contact met de oudercommissie (oc) en Laudine verzorgt de protocollen met ondersteuning van team en administrateur, is klachtencoördinator en onderhoudt contact met inspectie en oudercommissie.

De zelfsturing heeft ook een rol in de taakverdeling, deze wordt door de teamleden zelf bepaald. Uiteraard vind daarbij ook een onderlinge verdeling van taken plaats die mensen wellicht wat minder vinden, zo hoort dat bij een professioneel team in de kinderopvang!

Het team wordt ondersteund door:

  • De kinderen, ouders en invalkrachten, waarmee zij dagelijks werken.
  • Esther Rienks, directeur CDK, Coöperatie Dienstverlening Kinderopvang. Zij ondersteund onder meer bij de contract administratie en biedt scholing.
  • De houder, eigenaar, Marian Jones. Opgeleid als lerares en welzijnswerker, met jarenlange ervaring in onder meer de crisisopvang en pleegzorg, heeft ze vanaf 1995 gekozen voor de kinderopvang. En in 1999 een eigen kinderdagverblijf opgezet. Naast de coaching van het team doet zij de klussen.
  • Adviseur & administrateur Marco Matthijsen. Hij ondersteund Bartele sinds 1999, soms intensief, soms minder. Momenteel ondersteunend in boekhouding en juridische zaken.