Werken bij Bartele


Actuele vacatures kinderdagverblijf Bartele: 

Open vacature kinderdagverblijf: invalkracht, met mogelijkheden tot doorgroei.

Waarom werken bij Bartele?

Bartele is een heerlijke werkplaats indien zij bij je past. De kunst is dan ook om te weten in hoeverre Bartele bij je past. We noemen 3 elementen:

1) Zoals bij meerdere kleine kinderdagverblijven vraagt Bartele van de medewerkers een meer actieve veelzijdige inzet omdat het er zich minder voor leent om voor een aantal kleine taken aparte mensen in te huren.

2) Het aspect van klein en kleinschalig vraagt een grotere verantwoordelijkheid van je. Jou humeur van die dag heeft een directe invloed op die van een beperkt aantal anderen, dus ook op bezoekende ouders.

3) Bartele wordt door verschillende ouders bezocht. Sommige ouders bezoeken Bartele om hun specifieke pedagogische inspiratie, anderen om de gezellige sfeer, weer anderen om de biologische voeding of dat het gewoon vlak bij hun huis ligt. Dit vraagt van jou een flexibele en verantwoordelijke inzet.

Voor een (open) sollicitatie kunt u een brief versturen naar werk apestaartje bartele punt nl. Omdat we regelmatig open sollicitaties krijgen is het belangrijk om bij een open sollicitatie uitdrukkelijk te motiveren waarom je bij Bartele wilt werken zodat we bij vacante functies duidelijk kunnen zien waarom jij en wij bij elkaar zouden kunnen passen. Zonder tegenbericht van uw kant bewaren wij uw sollicitatie voor langere tijd.

Opleidingseisen kinderopvang

Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW dan wel Pedagogisch Werker op minimaal kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker, indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.

Daarnaast worden een aantal opleidingen vermeld ten aanzien waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat die ook toegang geven tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker, deze zijn te vinden in de bijlagen bij de CAO. 

Beperkte functies

Bartele is een open einde onderneming. Dit houdt in dat er doorgroei mogelijk is in breedte of diepte, bijv. meer taken op organisatieniveau of meer specialistische pedagogische taken. Een en ander is tevens afhankelijk van de capaciteit en initiatiefkracht van medewerkers. Ook is doorgroei mogelijk in andersoortige taken of functies, omdat wij nu binnen CDK samenwerken met andere kinderdagverblijven.

Wat kun je van ons verwachten

Wij zijn een uniek kinderdagverblijf. Wat als eerste opvalt is de unieke vormgeving. Elke ruimte heeft weer zijn eigen bijzondere vormgeving. Als medewerker kun je je dan ook trots voelen op jou kinderdagverblijf.

Het personeelsbeleid van Bartele richt zich op 3 kernwaarden. Prestatie, plezier en ontwikkeling. Dat zal uiteraard niet altijd naar volle tevredenheid lukken, maar als je presteert, je in je eigen werk ontwikkeld, en je lekker voelt op zo’n klein kinderdagverblijf als Bartele, ben je van harte welkom.

Om enig idee te geven van het personeelsbeleid van Bartele een voorbeeld. Tot/met 2004 had Bartele een ruime vakantieregeling voor de medewerkers. Waar 5 weken standaard is boden wij bij uitruil van de eindejaarstoeslag voor 1 week vakantie, 1 week extra vakantie gratis omdat wij dat een goede keus vinden. Deze optie hebben we vanaf 2005 ingetrokken i.v.m. de nieuwe wet, bovendien is het aantal vakantieweken ook collectief sinds 2008 flink uitgebreid. Uiteraard is het echter nog altijd mogelijk om arbeidsvoorwaarden voor elkaar te ruilen.

Wat verwachten wij van jou

Werken bij Bartele is niet zoals in elk kinderdagverblijf. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 a 2 groepen met een eigen visie. Dit vraagt om een andere inzet van de leidster. Omdat je met minder mensen bent heb je een grotere invloed op het hele kinderdagverblijf. Dat brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee omdat jou uitstraling van die dag voor een belangrijk deel de beleving van Bartele voor die dag bepaalt.

Bij Bartele werken we vanuit een mix aan bepaalde pedagogische ideeën. Heb je je hierin al eerder verdiept of gewerkt dan is dat een pre maar geen voorwaarde. Wel wordt van een ieder verwacht dat je openstaat voor ideeën uit de Vrije Schoolpedagogie, Gordon en Reggio Emilia of hier aantoonbaar affiniteit mee hebt.

Bartele werkt standaard zoveel mogelijk met biologische middelen voor voeding, drinken en schoonmaak. De unieke opzet van Bartele trekt bewust kiezende ouders aan. Dit vraagt om het kunnen realiseren van specifieke vragen van ouders.