Brede ontwikkeling


Pedagogisch beleid: spelend ontdekken en zijn

Spelend ontdekken en zijn

4 domeinen voor brede ontwikkeling

Het pedagogisch beleid van Bartele onderscheidt 4 domeinen voor een brede ontwikkeling Al deze domeinen komen aan de orde om kinderen te helpen ontwikkelen. De oplettende lezer kan in de 4 domeinen voor brede ontwikkeling tevens zien dat ten bate van het overzicht in die vier domeinen telkens 2 clusters op basis van overeenkomstige kwaliteiten zijn samengevoegd!

  • Sociaal & creatieve ontwikkeling. Deze staat bij Bartele prominent voorop. Elke dag worden hierin stapjes gedaan, kleinere en grotere!
  • Persoonlijke competentie en sociale veiligheid. Belangrijk binnen de persoonlijke competentie is een veilige verzorging en goede zelfbeleving vanuit een stabiel waak-slaap ritme, goede voeding en een sterke ontwikkeling van de eigen regie hierin, waaronder de hygiëne.
  • Waarneming, taal & begripsontwikkeling. Telkens als een kind waarneemt kun je met taal spelen om dit goed uit te drukken en nieuwe woorden te ontdekken, waardoor het begrip tegelijkertijd zich uitbreidt.
  • Motorische en praktische intelligentie. Door veel praktische uitdagingen in de ruimte te verstoppen, ontwikkelen kinderen een rijke motoriek en praktisch vernuft.

Elke dag aandacht voor alle ontwikkeldomeinen!

Elke dag worden er verschillende activiteiten gedaan die recht doen aan de verschillende ontwikkelingskansen van kinderen zoals schilderen, verhaaltje lezen, muziek maken, buiten spelen, rolspelletjes, verkleden, bouwen, liedjes zingen, leren waarnemen (van materialen of je schaduw) etc. In het pedagogisch beleid is voor alle aspecten aandacht.

De keuze van activiteiten volgt uit de samenvloeiing van de vaste dagindeling, de interesses of ideeën van kinderen of leidsters en toevallige omstandigheden, zoals een sirene die uitnodigt tot het naspelen van een noodsituatie.

Inspiratie in onder meer Gordon, Vrije School & Reggio Emilia

Het pedagogisch beleid vind zijn inspiratie in onder meer de kracht van de Gordon pedagogiek van het luisteren, de vrije school pedagogiek in variatie en structuur van activiteiten en begrip voor innerlijke ontwikkeling, en Reggio Emilia in ruimte voor creatieve activiteiten vanuit kinderen zelf.

Brede ontwikkeling voor voeden nieuwsgierigheid, kinderdagverblijf vrije schoolPedagogisch beleid geborgd

Om te borgen dat de spelletjes en activiteiten voldoende ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van kinderen onderscheid Bartele bij de ontwikkeldomeinen verschillende aspecten zoals activiteiten, portfolio items voor in het levensboek (zoals foto’s en observaties), en beginners en expertgedrag van leidsters bij de verschillende aspecten. Meer info hierover in het pedagogisch beleidsplan.