Wide development


Spelend ontdekken en zijn

Spelend ontdekken en zijn

4 domains for a wide development

Kindergarden Bartele in Amsterdam discriminates 4 main domains of development. All 4 have our daily attention for development. The attentive reader will see that in all 4 each of them contains 2 subdomains.

  • Social & creative development has a prominent place in this kindergarden. Every day the kids take steps in this domain, smaller and bigger.
  • Personal competence and social security. In favour of the personal competence we target at safe care and a healthy selfimage on the base of a stable sleep-wake rithm, good food and a rich promotion of every childs own directorship, including its hygiene.
  • Perception, language & understanding. Every time when a child develops its perception, we support it to develop its vocabularity for its perception, learning new words and understandings.
  • Motorical and practical ability. With many practical challenges hidden in the physical environment, and many practical activities, children develop a rich motoric and practical ability.

Every day attention for the 4 domains of development

Elke dag worden er verschillende activiteiten gedaan die recht doen aan de verschillende ontwikkelingskansen van kinderen zoals schilderen, verhaaltje lezen, muziek maken, buiten spelen, rolspelletjes, verkleden, bouwen, liedjes zingen, leren waarnemen (van materialen of je schaduw) etc.

De keuze van activiteiten volgt uit de samenvloeiing van de vaste dagindeling, de interesses of ideeën van kinderen of leidsters en toevallige omstandigheden, zoals een sirene die uitnodigt tot het naspelen daarvan.

Nieuwe dingen ontdekkenGovernd in policy

Om te borgen dat de spelletjes en activiteiten voldoende ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van kinderen onderscheid Bartele bij de ontwikkeldomeinen verschillende aspecten zoals activiteiten, portfolio items voor in het levensboek (zoals foto’s en observaties), en beginners en expertgedrag van leidsters bij de verschillende aspecten. Meer info hierover in het pedagogisch beleidsplan.