Zingen kalmeert beter dan praten


Zingen in kinderopvang, een must

Regelmatig komt de wetenschap op zaken die al vanouds bekend waren. Onlangs deze: Zingen kalmeert beter dan praten. Ofschoon het belang van zingen in kinderopvang, of muziek in kinderopvang sterke ondersteuning krijgt vanuit de wetenschap, en dit aansluit bij visie en belang van muziek in kinderdagverblijf bij Bartele, is het geenszins meer een dagelijks automatisme in de kinderopvang. Mede omdat onderzoek als dit voor sommigen klinkt als weggegooid geld terwijl anderen het weer heel relevant vinden, belichten we dit uit.

Het onderzoek zelf uit Montreal: Zingen kalmeert beter dan praten

Hoofdonderzoeker is Isabelle Peretz, van de Universite de Montreal Center for Research on Brain, Music and Language. ‘Eerdere studies onderzochten vooral hoe zingen vs. praten het aandachtsvermogen van kinderen (positief) beïnvloeden. Dit onderzoek poogt de invloed op emotionele zelfcontrole te bepalen… Wij geloven dat zingen babies en kinderen helpt emotionele zelfcontrole te ontwikkelen!’ Vertelt Peretz aan het universiteitsmagazine UdeMNouvelles. Het onderzoek is gepubliceerd in de Journal Infacy, 22-9-2015 (DOI: 10.1111/infa.12114 by Marleve Corbell, Sandra Trehub and Isabelle Peretz). Van 30 gezonde babies tussen de zes en negen maanden werd bijgehouden hoe engels/franstalig opgevoede babies reageerden op:

  1. Zingen in kinderopvang en kinderdagverblijven, een must

    Zingen kalmeert beter dan praten

    gesproken (opgenomen) volwassenen praat tot kinderen

  2. gesproken (opgenomen) baby talk van volwassenen tot kinderen
  3. gezongen liederen

Alle drie de vormen waren in een vreemde taal, gesproken en gezongen taal in een voor hen vreemde taal, Turks, en verdere stimuli werden zoveel mogelijk uitgesloten. Wanneer kinderen kalm waren ging hun ouder niet zichtbaar achter hen zitten. Waarna het afspelen begon, totdat de kinderen de ‘cry face’ opzetten. Dat duurde in het eerste geval net onder de 4 min, in het tweede geval max. 4,5 min, en in het geval van de zang gemiddeld 9 min. In een tweede serie met andere kinderen werden liederen afgespeeld van moeders in hun eigen Franse taal. Corbeil: “Deze bevindingen bevestigen het belang van muziek, en van verpleegsters rijmpjes in het bijzonder, die tot ons verlangen spreken van eenvoud en herhaling”. De onderzoekers zijn zich ‘zeer bewust dat door ‘Westerse moeders’ relatief minder gezongen wordt, en geloven dat het vooral ook nuttig is voor ouders die uitgedaagd worden door sociaal economische of emotionele omstandigheden’.

Wat vertellen andere media?

Media kunnen vaak niet diepgravend achter een verhaal aan. Daardoor worden de berichten korter. In “Kinderopvang totaal” staat bijv.: “De onderzoekers lieten de baby’s naar gesproken taal luisteren en naar liedjes. Daarbij hielden ze bij hoelang het duurde voordat de baby begon te huilen”. Wat leer je door de verkorte versie alleen te lezen dan niet?

  • Dat er geen, of alleen maar een verwaarloosbaar verschil is tussen babypraat vs. gewoon als volwassene praten met kinderen.
  • Dat het verschil zelfs minder was in een voor hen bekende taal en liedje. Dit verschil is wat minder uitgewerkt omdat er geen goede verklaring voor gegeven is. Bijv. omdat de Turkse liederen van oudere oorsprong waren, of de kwaliteit van zang, of dat ze het liedje al wel kenden etc.

Context: muziek in kinderopvang

Gekscherend kun je zeggen dat wisten we toch allang. Wat zonde dat hier wetenschapsgeld aan besteed is. Toch ligt dat niet zo simpel, zonder dit hier nu te willen legitimeren. Helaas leven we in een tijd dat een vanzelfsprekend holistisch mensbeeld (bedoeld is samenhangend mensbeeld) en wat daar voor opvoedingsactiviteiten bij horen niet meer gegeven is. Wat wel gegeven is is een lineair denken, dat gaat van A naar B. Daar hoort ook een sterk cognitief denken bij, waar dus ook praten bij hoort. Muziek in kinderopvang, luisterend maar vooral ook praktiserend, omdat dit nog veel meer positieve verbindingen activeert bij kinderen, is daarom een must.

Maar zingen  is natuurlijk een veel directer manier om tot de ziel te praten van kinderen als praten met woorden. Want dan is woord en lading (via zang) een. Baby’s nemen de wereld in het begin ook veel meer als een totaal waar, als een eenheid van zintuigen. In de eerste maanden is dit zelfs nog toenemend, tot een baby op de leeftijd van circa 5 maanden zijn waarneming via de zintuigen zelfs nog een grotere soep is als eerst toen het ter aarde kwam. Vervolgens leert het zijn zintuigen meer separaat te gebruiken, maar is nog altijd zeer ontvankelijk voor een waarneming die via meerdere zintuigen kan binnenkomen. En liedjes die door volwassenen echt gemeend worden, brengen dan ook een zekere warmte van de zanger(es) met zich mee. Ook dat nemen baby’s dus waar, warmte in de stem van mensen, dus ook in zang.

Vergelijkbaar onderzoek, integrated arts education

Divers onderzoek van het Beth Israel Medical Center’s Louis Armstrong Center for Music and Medicine. Een wat breder onderzoek wat zich onder meer richt op muziek in kinderopvang en onderwijs, waarmee dit in lijn is is te vinden bij het werk van de White House Presidents Committee on the Arts and Humanities, chaired by Michelle Obama. Zij pleiten uitdrukkelijk voor integrated arts education (zie rapport p. 19 en verder), kunstzinnige werkvormen dus als onderdeel in andere vakken, als een natuurlijke bijdrage omdat het in lijn is met onze primaire capaciteit van verbinding en verwondering. Een fenomeen wat ook sterk ontwikkeld is in de theorie en praktijk van mensen die werken met meervoudige intelligentie van Howard Gardner.

Wat doet Bartele hiermee? Muziek in kinderdagverblijf!

Wij zingen veel als ondersteuning van bepaalde activiteiten, met name ook overgangen, bijv. bij het opruimen van de tafel of de ruimte. Dit vinden kinderen heel prettig.

Muziek in kinderopgang, Muziek in kinderdagverblijf Bartele standaard

Elke week samen muziek of toneel maken!

Wat we nog iets meer willen durven doen is dat we als leidsters het aandurven om on the spot een liedje te verzinnen. Dat is niet makkelijk, maar daar geloven we van dat dat nog beter kan werken om nieuwe inhouden op te nemen! Het makkelijkste is dit door een nieuwe tekst te verzinnen bij een voor jou al bekende liedvorm!

Muziek in kinderdagverblijf is bij Bartele een standaard. Zo wordt in de babygroep  met name naar klassieke muziek geluisterd waar een rustgevende uitwerking vanuit gaat. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat andere muziek niet dat effect heeft. En wordt met peuters regelmatig samen muziek gemaakt en ook op muziek gedanst.